Списание "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ", Изд. ДКПРПС-Унив. "Проф. д-р Асен Златаров". Бургас. 

https://sedu-bg.com/

ISSN 2683-0191 (online)

Национален референтен списък - НАЦИД - ID № 3642.

Списанието може да се разгледа ТУК