НАУЧЕН КОМИТЕТ

проф. д-р Румяна Папанчева

проф. дпн Маргарита Терзиева

проф. дфн Марияна Парзулова

проф. д-р Наталия Витанова

проф. д.н. Лазар Копринаров

доц. д-р Райна Захариева

доц. д-р Красимира Димитрова

доц. д-р Надежда Калоянова

доц. д-р Тинка Иванова

доц. д-р Хрисула Недялкова

доц. д-р Златка Димитрова

доц. д-р Мария Дишкова

доц. д-р Гита Йовчева

доц. д-р Биляна Цонкова

доц. д-р Галина Петрова

доц. д-р Дечко Игнатов