ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЯ СЕМИНАР

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 

Университет Проф. д-р Асен Златаров“

град Бургас, жк Славейков,

Факултет по обществени науки

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ 

12-13 юни 2021 г.

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ 

·С ДОКЛАД

·СЛУШАТЕЛ

ВАЖНИ ДАТИ 

· до 20 май 2021 г.—попълване на заявка за участие

· до 20 май 2021 г.—изпращане на абстракт на доклад

· до 11 юни 2021 г.—заплащане на такса за участие в семинара

· до 05 юни 2021 г.—подаване на данни за фактура

·12-13 юни 2021 г.—провеждане на Научно-практическия семинар

·до 13 юли 2021 г.—изпращане на доклад

·21 юли—21 август 2021 г.—рецензиране на докладите

·септември - октомври 2021 г.—публикуване на докладите

 

Докладите и статиите се подават на електронен адрес: deppedagogika_info@btu.bg