УЧАСТИЕ

 

УЧАСТИЕ В конференцията

Участие в конференцията могат да вземат учени, учители, педагогически специалисти, докторанти и студенти с интерес в тематичната област.

 Педагогическите специалисти, участващи на конференцията с доклад, получават удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит.

За участие с доклад се изисква подаване на абстракт в указания срок, а пълният текст на доклада се подава след края на конференцията.

 

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ 

·С ДОКЛАД

·СЛУШАТЕЛ

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Докладите и статиите се подават на електронен адрес: spisanie@dkps.uniburgas.bg

 

НАЧАЛО