УЧАСТИЕ

 

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА

Участие в семинара могат да вземат учени, учители, педагогически специалисти, докторанти и студенти с интерес в тематичната област.

 Педагогическите специалисти, участващи на семинара с доклад, получават удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит.

За участие с доклад се изисква подаване на абстракт в указания срок, а пълният текст на доклада се подава след края на семинара.

 

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ 

· С ДОКЛАД

· СЛУШАТЕЛ

   

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Докладите и статиите се подават на електронен адрес: deppedagogika_info@btu.bg