ПРОГРАМА

Програмата на Семинара можете да видите ТУК

20 юни 2020 г. - Корпус Медицински науки

12:00-14:00 часа—Регистрация на участниците (Фоайе)

14:00—18:00 часа—Откриване на семинара (Аула)

Пленарни доклади

20:00—Официална вечеря 

21 юни 2020 г. - Факултет Обществени науки

09:00-12:00 часа—Дискусии по секции 

12:30 часа—Закриване на семинара

 ...

*Програмата е предварителна и може да претърпи промени!

 Програма на семинара

* Ако в предвидените дати, продължат мерките, свързани с COVID-19, планираните дейности ще се проведат дистанционно или ще има промяна на датата, за което ще бъдете информирани! Всички подадени статии в срок, ще бъдат публикувани в бр. 3 на е-списание „Наука и образование“, ISSN 2683-0191.

20 юни 2020 г.
Пленарни доклади
доц. д-р Райна Захариева. Предизвикателствата на новия век и социализацията на детето от предучилищна възраст
Диян Стаматов (директор на 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов"-гр. София, председател на Управителния съвет на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България). Образование в условията на пандемия - предизвикателства и решения
Людмила Дерменджиева (директор на Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий“-гр. Гоце Делчев). Използване на Офис 365 за организация и управление на образователния процес
21 юни 2020 г.
10:00-12:00 часа—Дискусии по секции
12:30 часа—Закриване на семинара
Дискусии по секции
Секция 1 (зала 101). Иновативни модели за формиране на социални умения в предучилищна възраст
Научен консултант доц. д-р Райна Захариева
Модератор—доц. д-р Хрисула Недялкова
Секция 2 (зала 301). Кооперативно учене и социални умения на учениците в началЕН ЕТАП
Научен консултант доц. д-р Тинка Иванова
Модератор—доц. д-р Мария Дишкова
Секция 3 (зала 201). Развиване на социални и граждански компетентности чрез педагогическо общуване
Научен консултант доц. д-р Надежда Калоянова
Модератор—Диян Стаматов
Секция 4 (зала 232). Образованието днес —представяне на добри педагогически практики
Научен консултант доц. д-р Красимира Димитрова 
Модератор—Людмила Дерменджиева

.......

СПИСАНИЕ