ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Моля, попълнете заявката за участие в Научно-практическия семинар "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕ - ПРИЕМСТВЕНОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ" и изпратете за обработка.

Благодарим Ви!

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Докладите и статиите се подават на електронен адрес: deppedagogika_info@btu.bg