ПУБЛИКУВАНЕ

 

Получените в срок и отговарящи на изискванията доклади, ще бъдат рецензирани и отпечатани в електронно списание с ISSN и регистрирано в НАЦИД.

Списание "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ", Изд. ДКПРПС-Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас 

https://sedu-bg.com/

ISSN 2683-0191 (online)

Национален референтен списък - НАЦИД - ID № 3642.

 

Докладите и статиите се подават на електронен адрес: spisanie@dkps.uniburgas.bg

 

НАЧАЛО