ПУБЛИКУВАНЕ

 

Получените в срок и отговарящи на изискванията доклади, ще бъдат рецензирани и отпечатани в електронно списание с ISSN и регистрирано в НАЦИД.

Списание "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ", Изд. ДКПРПС-Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас 

http://sedu.uniburgas.bg/

ISSN 2683-0191 (online)

Национален референтен списък - НАЦИД - ID № 3642.

 

Докладите и статиите се подават на електронен адрес: deppedagogika_info@btu.bg