ПРОГРАМА 2022

18 юни 2022 г. - Корпус Медицински науки

12:00-14:00 часа—Регистрация на участниците (Фоайе)

14:00—18:00 часа—Откриване на семинара (Аула)

Пленарни доклади

20:00—Официална вечеря 

19 юни 2022 г. - Факултет Обществени науки

09:00-12:00 часа—Дискусии по секции 

12:30 часа—Закриване на семинара

 ...

*Програмата е предварителна и може да претърпи промени!

 Програма на семинара

* Ако в предвидените дати, продължат мерките, свързани с COVID-19, планираните дейности ще се проведат дистанционно или ще има промяна на датата, за което ще бъдете информирани! Всички подадени статии в срок, ще бъдат публикувани в бр. 3 на е-списание „Наука и образование“, ISSN 2683-0191.

18 юни 2022 г.
Пленарни доклади
проф. д-р Галин Цоков. Модели на съвместно преподавате в хибридното училище
проф. д-р Янка Тоцева. Учителската професия и дигитализацията на образованието
доц. д-р Юрий Янакиев. Стрес, резилиънс и психично благополучие при педагогическите специалисти
 
19 юни 2022 г.
10:00-12:00 часа—Дискусии по секции
12:30 часа—Закриване на семинара
 
Дискусии по секции
Секция 1 (зала ...). предучилищна подготовка
Модератор—доц. д-р Златка Димитрова

 

Секция 2 (зала ...). начална училищна възраст
модератор доц. д-р Тинка Иванова

 

Секция 3 (зала ...). Развиване на социални и граждански компетентности чрез педагогическо общуване
модератор доц. д-р Надежда Калоянова

 

Секция 4 (зала ...). Образованието днес —представяне на добри педагогически практики
модератор доц. д-р Красимира Димитрова 

.......

СПИСАНИЕ

НАЧАЛО