КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС 2022

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС 

Модул:

"Създаване на образователни ресурси с виртуална и добавена реалност"

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас ще проведе квалификационен курс с присъждане на 3 квалификационни кредита в рамките на IX ЛЯТНА УЧИТЕЛСКА АКАДЕМИЯ „УЧИТЕЛИ НОВАТОРИ“, която ще се проведе в гр. Бургас от 13.07. до 16.07.2022 г.
Модулът на обучението „Създаване на образователни ресурси с виртуална и добавена реалност“ ще Ви запознае с разработването на учебни ресурси в специализирана среда за виртуална и добавена реалност и приложението им в образователния процес.
Обучението е подходящо за учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап.
 

 eon 2

За допълнителна информация: dep_pedagogika@btu.bg