Галерия 2023

На 18-19 юни т.г. за четвърти пореден път в Университет „Проф. Асен Златаров“  се проведе научно-практически семинар „Образование за бъдеще – приемственост и перспективи“, който се организира от Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти с подрепата и любезното съдействеие на Община Бургас и РУО-Бургас.

Научно-практическият семинар беше открит от доц. д-р Красимира Димитрова – Директор на Департамент КПРПС. Тя представи целите на Семинара, постави проблематиката, която ще се разисква по време на пленарните доклади и дискусиите по секции, и очерта перспективи за развитие на Департамента.

При откриването на семинара приветствие към участниците отправиха:

  • Проф. д-р Магдалена Миткова – Ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“;
  • г-жа Йорданка Ананиева – зам.-кмет по култура и образование;
  • доц. д-р Ивайло Старибратов – съветник на Министъра на образованието;
  • г-жа Гюлшен Еминова - старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти в РУО-Бургас.

Пленарни доклади представиха учени в сферата на образованието:

проф. д-р Галин Цоков.  МОДЕЛИ НА СЪВМЕСТНО ПРЕПОДАВАНЕ В ХИБРИДНОТО УЧИЛИЩЕ

проф. д-р Янка Тоцева. УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

доц. д-р Юрий Янакиев. СТРЕС, РЕЗИЛИЪНС И ПСИХИЧНО БЛАГОПОЛУЧИЕ ПРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Във втория ден от Семинара се проведоха дискусии по секции, които бяха насочени към състоянието, проблемите, предизвикателствата и възможностите за обучение и възпитание при предучилищната подготовка и училищното обучение:

СЕКЦИЯ 1. ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ ЗА ЗДРАВНО И ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

СЕКЦИЯ 2. ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП

СЕКЦИЯ 3. РАЗВИВАНЕ НА ДИЗАЙНЕСРКО МИСЛЕНЕ В ОБУЧЕНИЕТО

СЕКЦИЯ 4. ОБРАЗОВАНИЕТО ДНЕС – СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

В Семинара взеха участие над 150 педагогически специалисти от различни нива на образователната система от цялата страна, както и преподаватели от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

289447137 504551021467548 2824165475890284200 n

289447004 504551181467532 1545306331608759143 n

289436603 504551018134215 4262084820122509294 n

289437392 504551041467546 4708999925020161993 n

289444159 504551368134180 6298392772025789551 n

289413189 504551318134185 2712812460513554580 n

289654109 504551504800833 8252633364670253005 n

289410324 504551678134149 6425108892774025160 n

289437371 504551038134213 8628198146696869284 n

289587040 504551258134191 2055591556577146878 n

289455221 504551054800878 831303039394578819 n

289540852 504551074800876 3974995720792097636 n