ПРОГРАМА 2023

24 юни 2023 г. - Корпус Медицински науки

12:00-14:00 часа—Регистрация на участниците (Фоайе)

14:00—18:00 часа—Откриване на ПЕТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ (Аула)

Пленарни доклади

20:00—Официална вечеря 

25 юни 2023 г. - Факултет "Обществени науки"

09:00-12:00 часа—Дискусии по секции 

12:30 часа—Закриване на конференцията

 ...

*Програмата е предварителна и може да претърпи промени!

 Програма на пета научно-практическа конференция

* Ако в предвидените дати, продължат мерките, свързани с COVID-19, планираните дейности ще се проведат дистанционно или ще има промяна на датата, за което ще бъдете информирани! Всички подадени статии в срок, ще бъдат публикувани в бр.6 на е-списание „Наука и образование“, ISSN 2683-0191.

24 юни 2023 г.
Пленарни доклади
проф. д-р Ангел Смрикаров - Професии на бъдещето
проф. 
доц. 
 
25 юни 2023 г.
10:00-12:00 часа—Дискусии по секции
12:30 часа—Закриване на конференцията
 
Дискусии по секции
Секция 1 (зала ...). предучилищна подготовка - СТРАТЕГИИ И ТЕХНИКИ ЗА МОТИВИРАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С РОДИТЕЛИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Модератор—доц. д-р Златка Димитрова 
Секция 2 (зала ...). начална училищна възраст - СЪЗДАВАНЕ НА ПОЗИТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП
модератор доц. д-р Тинка Иванова 
Секция 3 (зала ...). СТРАТЕГИИ И ТЕХНИКИ ЗА МОТИВИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
модератор доц. д-р Надежда Калоянова 
Секция 4 (зала ...). Образованието днес —представяне на добри педагогически практики
модератор доц. д-р Красимира Димитрова 

.......

СПИСАНИЕ

НАЧАЛО