ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 2023

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

доц. д-р Красимира Димитрова

ЧЛЕНОВЕ:

доц. д-р Надежда Калоянова

доц. д-р Тинка Иванова

доц. д-р Златка Димитрова

доц. д-р Пенка Вълчева

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИЦИ: 

Дияна Андонова

Димона Янева

Гергана Райкова

e-mail: dep_pedagogika@btu.bg

e-mail: spisanie@dkps.uniburgas.bg

тел.: 056/7598 655; вътр. 295; 0897054215

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

доц. д-р Красимира Димитрова

E-mail: krasimira_dimitrova@btu.bg

тел.: 056/716 584: вътр. 610; +359 887798262

НАЧАЛО