ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 2023

Технически изисквания към докладите

Общ обем – от 3 до 10 страници.

Образец за оформяне на абстракт, който се подава при регистрация, може да се изтегли от ТУК

Образец за оформяне на пълния текст на доклад, който се подава след приключване на Конференцията, може да се изтегли от ТУК

Публикуване

Получените в срок и отговарящи на изискванията доклади ще бъдат рецензирани и отпечатани в електронно списание с ISSN и регистрирано в НАЦИД.

Списание "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ", Изд. ДКПРПС-Университет "Проф. д-р Асен Златаров", град Бургас

https://sedu-bg.com/

ISSN 2683-0191 (online)

Национален референтен списък - НАЦИД - ID № 3642.

Докладите и статиите се подават на електронен адрес: spisanie@dkps.uniburgas.bg

 

НАЧАЛО