ИНФОРМАЦИЯ 2023

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 

Университет Проф. д-р Асен Златаров“

град Бургас, жк. Славейков,

Факултет по обществени науки

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ 

24 -25 юни 2023 г.

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ 

·С ДОКЛАД

·СЛУШАТЕЛ

ВАЖНИ ДАТИ 

· до 20 май 2023 г.—попълване на заявка за участие

· до 31 май 2023 г.—изпращане на абстракт на доклад

· до 11 юни 2023 г.—заплащане на такса за участие в конференцията

· до 11 юни 2023 г.—подаване на данни за фактура

·24-25 юни 2023 г.—провеждане на Научно-практическата конференция

·до 25 юли 2023 г.—изпращане на доклад

·25 юли—25 август 2023 г.—рецензиране на докладите

·септември - октомври 2023 г.—публикуване на докладите

 

Докладите и статиите се подават на електронен адрес: spisanie@dkps.uniburgas.bg

НАЧАЛО