Конкурс "Нестандартен учител" 2023

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ПРАКТИКАТА - 01.06.2023 г.

Класирането от конкурс "Нестандартен учител" - ТУК

Отличени практики по категории - ТУК

ВАЖНО!!!

Класираните практики ще получат сертификат, а най-нестандартните практики ще бъдат наградени. 

Всички участвали в конкурса са поканени на церемония по награждаване, която ще се проведе на 14.07.2023 г. от 11:00 часа в град Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в сградата на факултет „Обществени науки“, зала 316 

 ...

ДОКУМЕНТИ:

- Регистрация за конкурса 

- Бланка за описание на педагогическата практика 

- Описание за попълване на бланката 

- Примерни практики - ТУК

 

...

ЖУРИ на конкурса:

доц. д-р Надежда Калоянова – председател

г-жа Йорданка Ананиева - заместник-кмет Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики, Община Бургас

г-жа Гюлшен Еминова – експерт „Квалификация на педагогическите специалисти“, РУО Бургас

доц. д-р Красимира Димитрова – директор на ДКПРПС

доц. д-р Пенка Вълчева – Департамент КПРПС

...