Център за иновативни образователни технологии

СТАТУТ

Центърът се създава в отговор на инициативата на Европейската комисия за „ОТВАРЯНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ВСИЧКИ ЧРЕЗ НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“.

Цели:

Центърът трябва да съдейства:

  • за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение чрез масово използване на ИКТ-базирани иновативни образователни технологии;
  • за осигуряване на място на университета в националното, европейското и световното виртуално образователно пространство.

Структура:

Центърът е съставна част от Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти и взаимодейства активно с:

  • Център за дистанционно обучение;
  • Отделение за СДК;
  • Лаборатория по виртуална и добавена реалност.

Инициативите на Центъра за иновативни образователни технологии могат да се проследят на сайта https://ciot.uniburgas.bg/