Работни групи

 
Работна група Въвеждаща и продължаваща квалификация по предметни области и направления (курсове за присъждане на квалификационни кредити)

Членове:

доц. д-р Биляна Цонкова

доц. дпсн Нели Колева

доц. д-р Златка Димитрова

доц. д-р Николай Атанасов

гл. ас. д-р Дечко Игнатов

гл. ас д-р инж. Христивелина Жечева

 

Работна група  Следдипломна и допълнителна професионална квалификация (СДК)

Членове:

доц. д-р Тинка Иванова

доц. д-р Хрисула Недялкова

доц. д-р Елена Дичева

доц. д-р Надежда Калоянова

гл. ас. д-р Марияна Тодорова

 

Работна група Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (ПКС) 

Членове:

проф. дпн Маргарита Терзиева

проф. д-р Румяна Папанчева

проф. дпн Веска Шивачева

доц. д-р Гита Йовчева

доц. д-р Галина Петрова