Ръководство

на Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти Бургас 

 

ДИРЕКТОР Департамент КПРПС:

доц. д-р Красимира Димитрова

ЗАМ. ДИРЕКТОР Департамент КПРПС:

 доц. д-р Дечко Игнатов

СЪВЕТ Департамент КПРПС:

доц. д-р Красимира Димитрова

доц. д-р Дечко Игнатов

проф. дпн Маргарита Терзиева

проф. дфн Марияна Парзулова-Баева

доц. д-р Тинка Иванова

доц. д-р Гита Йовчева

доц. д-р Биляна Цонкова

доц. д-р Елена Дичева

ас. д-р Смилена Смилкова

ас. д-р Пенка Вълчева