Актуално

Актуални курсове с присъждане на квалификационни кредити - Списък - Квалификационни курсове

Предложения месец ОКТОМВРИ 2018 – Курсове - октомври 2018

 Следдипломна квалификация (СДК) – СДК – Предложения 2018

Професионално-педагогическа квалификация (ПКС) – ПКС – Предложения 2018