Актуално

2023 ГОДИНА

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

...

Конкурс "Нестандартен учител" 2023 г.

 ...

Професионално-педагогическа квалификация (ПКС):

ЧЕТВЪРТА И ПЕТА ПКС - Предложения 2023

ТРЕТА ПКС - Предложения 2023

ВТОРА ПКС - Предложения 2023

...

2022 ГОДИНА

СДК 2022/2023 г.

...

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР 18-19 юни 2022 г. - ИНФОРМАЦИЯ: Семинар - юни 2022

ГАЛЕРИЯ
...

Квалификационен курс - модул "Създаване на образователни ресурси с виртуална и добавена реалност"
...

Конкурс "Нестандартен учител" 

НАГРАЖДАВАНЕ
...

Професионално-педагогическа квалификация (ПКС)

 ЧЕТВЪРТА И ПЕТА ПКС - Предложения 2022 

 ТРЕТА ПКС - Предложения 2022 

 ВТОРА ПКС - Предложения 2022

 ПЪРВА ПКС - Предложения 2022

 ...

2021 ГОДИНА

ПЪРВА ПКС - Подготвителни дейности и процедура – ПЪРВА ПКС 2021-2022 г.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР 12-13 юни 2021 г. - ИНФОРМАЦИЯ: Семинар - юни 2021

...

2020 година

ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАКА – БАЗОВИ УМЕНИЯ: Предложение 1 - ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАКА – БАЗОВИ УМЕНИЯ ЗА ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ

ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН СЕМИНАР 24-25 август 2020 - ИНФОРМАЦИЯ: СЕМИНАР - август 2020

Подготвителни курсове за ЧЕТВЪРТА и ПЕТА ПКС:  ПКС - актуални подготвителни курсове

Майсторски клас за ПЪРВА ПКС:  ПКС - актуални подготвителни курсове

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР 20-21 юни 2020 г. - ИНФОРМАЦИЯ: Семинар - юни 2020

МОН - Дистанционно обучение 2020 г. - ТУК

Професионално-педагогическа квалификация (ПКС) – ПКС – Предложения 2020

Квалификационни курсове ФЕВРУАРИ–МАРТ 2020 – Курсове - февруари-март 2020 г.

... 

2019 година

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР 29-30 юни 2019 г. - ИНФОРМАЦИЯ: Семинар - юни 2019

... 

Квалификационни курсове

Актуални курсове с присъждане на квалификационни кредити - Списък - Квалификационни курсове

Предложения – Философски цикъл - ФЕВРУАРИ-МАРТ 2019 – Квалификационен курс (философски цикъл)

Предложения месец ОКТОМВРИ 2018 – Курсове - октомври 2018

Предложения месец НОЕМВРИ 2018 - Курсове - ноември 2018

 Следдипломна квалификация (СДК) – СДК – Предложения 2018

Професионално-педагогическа квалификация (ПКС) – ПКС – Предложения 2019