Начало

Департаментът за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти е основно структурно звено на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.

още