СЕМИНАР

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти (ДКПРПС)
към Университет "Проф. д-р Асен Златаров"-гр. Бургас
с подкрепата и любезното съдействие на ОБЩИНА БУРГАС и РУО-Бургас

организират 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР

"ОБРАЗОВАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕ - ПРИЕМСТВЕНОСТ И ПЕРСПЕКИВИ"

Информация за Семинара:

Семинар - юни 2022

Семинар - юни 2021

 Семинар - юни 2020

Семинар - юни 2019