КОНФЕРЕНЦИЯ

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти (ДКПРПС)
към Университет "Проф. д-р Асен Златаров"-гр. Бургас
с подкрепата и любезното съдействие на ОБЩИНА БУРГАС и РУО-Бургас

организират 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

"ОБРАЗОВАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕ - ПРИЕМСТВЕНОСТ И ПЕРСПЕКИВИ"

Информация за НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ:

До 2022 г. наименованието на събитието е Научно-практически семинар. От 2023 г. събитието прераства и се преименува в Научно-практическа конференция с различни събития, работни срещи, семинари и майсторски класове.

Конференция - юни 2023

Семинар - юни 2022

Семинар - юни 2021

 Семинар - юни 2020

Семинар - юни 2019