Контакти

ДИРЕКТОР:

доц. д-р Красимира Димитрова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти
гр. Бургас
Факултет по обществени науки
стая 213
e-mail: krasimira_dimitrova@btu.bg
GSM +359 887 798 262

 ЗАМ.-ДИРЕКТОР:

гл. ас. д-р Дечко Игнатов

e-mail: dep_pedagogika@btu.bg

GSM +359 884 783 671

Р-Л – РГ Въвеждаща и продължаваща квалификация:

доц. д-р Биляна Цонкова

e-mail: dep_pedagogika@btu.bg

GSM +359 897 994 532

 Р-Л – РГ Следдипломна и допълнителна професионална квалификация (СДК):

доц. д-р Тинка Иванова

e-mail: dep_pedagogika@btu.bg

GSM +359 889 618 144

 Р-Л – РГ Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (ПКС):

проф. дпн Маргарита Терзиева

e-mail: dep_pedagogika@btu.bg

GSM +359 889 618 144

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР:

Анастасия Петрова

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ЗАПИСВАНЕ:

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК:

9:00 – 12:00 часа и 13:00 и 16:00 часа

гр. Бургас

бул. „Проф. Яким Якимов“ No 1

бл. 1, етаж 1, стая 112

 e-mail: iroffice@btu.bg

e-mail: dep_pedagogika@btu.bg

тел.: 056716574; 0885632066